Chương Trình đại lý

Việt Thương Music Royal City chương trình đại lý hoàn toàn miễn phí và cho phép thành viên nhận hoa hồng khi đặt liên kết hoặc liên kết trang web quảng cáo sản phẩm nào đó. Bất kì giao dịch mua sản phẩm phát sinh từ liên kết sẽ nhận được phần trăm hoa hồng. Tỉ lệ hoa hồng hiện tại là Việt Thương Music Royal City.

Vui lòng xem trang FAQ để xem chính sách đại lý & điều khoản.Panel Tool

Reset