Chương trình đại lý

Chương trình đại lý

Chương trình đại lý của Việt Thương Music Royal City hoàn toàn miễn phí và cho phép thành viên nhận hoa hồng khi đặt liên kết hoặc liên kết trang web quảng cáo sản phẩm nào đó. Bất ky giao dịch mua sản phẩm phát sinh từ liên kết sẽ nhận được phần trăm hoa hồng. Tỉ lệ hoa hồng hiện tại là Việt Thương Music Royal City.

Vui lòng xem trang FAQ để xem chính sách đại lý & điều khoản.